Taksationssekretariatet sekretariatsbetjener de 7 kommunale overtaksationskommissioner og de 3 statslige taksationskommissioner i Danmark.

De 10 kommissioner behandler klagesager fra parterne, der er blevet berørt af en ekspropriation i bred forstand.

Du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål i de type sager.

Arbejdsområder

Statslige klagesager

Kommunale klagesager

Om kommissionernes sammensætning og arbejde

FAQ