Kontakt sekretariatet

Kontakt sekretariatet

Adresse

Taksationssekretariatet
Toldboden 2 8800 Viborg

Tlf..: 72 21 88 80
Taksationssekretariatet kan modtage og sende sikker e-post på følgende måder:

 

Digital Post

Sendes via borger.dk/virk.dk/e-boks.dk
Vælg Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen - Taksationssekretariatet

 

Tunnelkryptering

E-mails som sendes til info@taksationssekretariatet.dk og til medarbejdere i Taksationssekretariatets personlige mailadresser (initialer@taksationssekretariatet.dk) bliver tunnelkrypteret, hvis afsender er tilmeldt tunnelkrypteringsordningen.

 

Sikker Post

E-mails kan sendes til og fra info@taksationssekretariatet.dk med Send Digitalt knappen.

 

Bemærk

I øjeblikket virker 'Besvar Digitalt' med Send Digitalt knappen ikke.

Hjemmesiden vil blive opdateret, når der findes en løsning på dette.

Henvendelser vedrørende konkrete sager indeholder i henhold til persondataforordningen personhenførbare oplysninger og bør derfor sendes med sikker e-post eller alm. brev.

 

Presse

Det er Trafikstyrelsens direktionssekretariat, der koordinerer henvendelser fra pressen. Link til styrelsens kontaktoplysninger findes her.

 

Whistleblower-ordningen

Her finder du Trafikstyrelsens whistleblowerordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører styrelsen.

Ordningen er henvendt til eksterne interessenter som f.eks. borgere, virksomheder, ansøgere, certifikatholdere, tilsynsobjekter, leverandører, konsulenter og andre med relation til Trafikstyrelsen, og til medarbejdere internt i styrelsen.

Du kan indberette om:

Økonomisk kriminalitet: bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation.

Myndighedsudøvelse: bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd, magtfordrejning mv.

Miljø: væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.

Arbejdsmiljø og sikkerhed: overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.

Andet: grov chikane, herunder af seksuel karakter, brud på love og internt fastsatte regler.

Der kan indberettes om enhver oplysning, herunder rimelig mistanke, om faktiske eller potentielle overtrædelser eller alvorlige forhold, der er omfattet af ovenstående, og som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted i Trafikstyrelsen og om forsøg på at skjule sådanne overtrædelser.

Forhold om hændelser i luftfart, der er pligt til at indberette til Trafikstyrelsen efter EU-forordning nr. 376/2014 eller BL 8-10, skal indberettes via nederste link. Andre forhold som almindeligvis vil være en del af styrelsens normale myndighedsarbejde, og som ikke hører under whistleblowerordningen, kan sendes til info@trafikstyrelsen.dk. Her vil der dog ikke være anonymitet.

Sådanne hændelser bør ikke samtidig indberettes igennem whistleblowerordningen.

Link til Trafikstyrelsens whistleblowerordning: https://trm-ts.sit-wb.dk/#/

Link til indberetning af hændelser i luftfart: https://e2.aviationreporting.eu/reporting