Kontakt sekretariatet

Kontakt sekretariatet

Adresse

Taksationssekretariatet
Toldboden 28800 Viborg

Tlf..: 72 21 88 00
Taksationssekretariatet kan modtage og sende sikker e-post på følgende måder:

 

Digital Post

Sendes via borger.dk/virk.dk/e-boks.dk
Vælg Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen - Taksationssekretariatet

 

Tunnelkryptering

E-mails som sendes til info@taksationssekretariatet.dk og til medarbejdere i Taksationssekretariatets personlige mailadresser (initialer@taksationssekretariatet.dk) bliver tunnelkrypteret, hvis afsender er tilmeldt tunnelkrypteringsordningen.

 

Sikker Post

E-mails kan sendes til og fra info@taksationssekretariatet.dk med Send Digitalt knappen.

 

Bemærk

I øjeblikket virker 'Besvar Digitalt' med Send Digitalt knappen ikke.

Hjemmesiden vil blive opdateret, når der findes en løsning på dette.

Henvendelser vedrørende konkrete sager indeholder i henhold til persondataforordningen personhenførbare oplysninger og bør derfor sendes med sikker e-post eller alm. brev.

 

Presse

Kontakt presseansvarlig Frederik Roed

Tlf..: +45 6192 9719

presse@trafikstyrelsen.dk

 

Whistleblower-ordningen

Her finder du Trafikstyrelsens whistleblower-ordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Taksationssekretariatet. Ordningen er henvendt til eksterne interessenter som f.eks. borgere, virksomheder, ansøgere, certifikatholdere, tilsynsobjekter, leverandører, konsulenter og andre med relation til Taksationssekretariatet, og til medarbejdere internt i sekretariatet.

Du kan indberette:
Økonomisk kriminalitet: bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation.
Myndighedsudøvelse: bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd, magtfordrejning mv.
Miljø: væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.
Arbejdsmiljø og sikkerhed: overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.
Andet: grov chikane, herunder af seksuel karakter, brud på love og internt fastsatte regler.

Vær opmærksom på, at Whistleblower-ordningen kan tilgås fra alle nyere browsere; Chrome, Edge, Safari, Opera eller Firefox. Løsningen kan ikke tilgås fra Internet Explorer.

Se mere

 

Senest opdateret 02-11-2023