Kommissionernes arbejde

I både de kommunale overtaksationskommissioner og de statslige taksationskommissioner består hver kommission af 1 formand og 4 kommissionsmedlemmer.

I de kommunale sager kan kommissionen vælge at få en landinspektør med, der deltager hele dagen. Vedkommende kan bidrage med teknisk og sagkyndig bistand om projektet. De 4 kommissionsmedlemmer er fordelt med 2 medlemmer fra en kommunal liste. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen efter et kommunalvalg. De sidder i en valgperiode, og kan genudpeges. Alle udpegninger sendes til Transportministeriet, der videresender oplysninger til Taksationssekretariatet. De 2 andre medlemmer er udpeget af Transportministeriet for en 6-årig periode. Det samme sker for de kommunale overtaksationsformænd.

I de statslige taksationskommissioner stilles en ledende landinspektør til rådighed for kommissionen. Vedkommende har været med i projektet helt fra starten og har derfor indgående viden om projektet. Det kan være til stor hjælp for kommissionens behandling af en sag. Kommissionsmedlemmerne er udpeget på samme måde og med samme fordeling af kommunale og statslige kommissionsmedlemmer, som i de kommunale overtaksationskommissioner.

Derudover er der mulighed for, at kommissionerne kan antage en særlig sagkyndig, hvis der er forhold, som kræver denne form for faglig eller teknisk ekspertise. Vedkommende udpeges af kommissionen og udgiften afholdes af anlægsmyndigheden i kommunale sager, hvorimod staten afholder udgiften i de statslige sager.