Økonomi

Taksationssekretariatets arbejde bliver udført i overensstemmelse med ekspropriationsprocesloven (statslige taksationskommissioner) og lov om offentlige veje m.fl. (overtaksationskommissioner).

Taksationssekretariatets drift og aflønning finansieres af finansloven.

Fakturering af taksationsforretninger

Taksationssekretariatets praksis for fakturering af omkostninger til anlægsmyndighederne i forhold til de forskellige taksationstyper er følgende:

For de kommunale taksationskommissioner afregnes honorarer til formænd, kommissionsmedlemmer, adm. bistand og udlæg (1. instans).
Under andre udgifter, hvilket bl.a. er honorarer til øvrige medlemmer af taksationskommissionen, forplejning samt rejseudgifter

Kommunale overtaksationskommissioner

Taksationssekretariatets arbejde vedr. adm. bistand, herunder regnskabsmæssig administration

Timepris 950 kr. for arbejde udført i 2024
Timepris 950 kr. for arbejde udført i 2023
Timepris 950 kr. for arbejde udført i 2022
Timepris 925 kr. for arbejde udført i 2021
Timepris 800 kr. for arbejde udført i 2020
Timepris 700 kr. for arbejde udført i 2019
Timepris 800 kr. for arbejde udført i 2018
Timepris 900 kr. for arbejde udført i 2017

Andre udgifter, hvilket bl.a. er honorarer til øvrige medlemmer af taksationskommissionen, forplejning samt rejseudgifter.

Statslige taksationskommissioner

Der er faste honorarer til formænd og øvrige kommissionsmedlemmer.
Taksationssekretariatets arbejde vedr.:

Juridiske sekretærer

Timepris 950 kr. for arbejde udført i 2024
Timepris 950 kr. for arbejde udført i 2023
Timepris 950 kr. for arbejde udført i 2022
Timepris 925 kr. for arbejde udført i 2021
Timepris 800 kr. for arbejde udført i 2020
Timepris 700 kr. for arbejde udført i 2019
Timepris 800 kr. for arbejde udført i 2018
Timepris 900 kr. for arbejde udført i 2017


Adm. bistand, herunder regnskabsmæssig administration

Timepris 950 kr. for arbejde udført i 2024
Timepris 950 kr. for arbejde udført i 2023
Timepris 950 kr. for arbejde udført i 2022
Timepris 925 kr. for arbejde udført i 2021
Timepris 800 kr. for arbejde udført i 2020
Timepris 700 kr. for arbejde udført i 2019
Timepris 800 kr. for arbejde udført i 2018
Timepris 900 kr. for arbejde udført i 2017


Andre udgifter, fx kontorhold og forplejning i forbindelse med taksationskommissionens møder.


For samtlige taksationsforretninger gælder det overordnede princip, at der først udsendes fakturaer fra Taksationssekretariatet, når forretningen er afsluttet. Det betyder, at man som anlægsmyndighed kun modtager én faktura pr. taksationssag.

Spørgsmål til det faglige indhold af fakturaen, f.eks. timeforbrug på den enkelte sag, kan rettes til Taksationssekretariatet på tlf. +45 72 21 88 80 eller mail info@taksationssekretariatet.dk.

Spørgsmål til fakturaens regnskabstekniske forhold, f.eks. ændring af EAN nummer m.v., kan rettes til Trafikstyrelsens Debitor- eller TimeSagsfunktion på tlf. +45 72 21 88 80 eller mail debitor@tbst.dk eller tidsregistrering@trafikstyrelsen.dk.

 

Gældende honorarsatser på taksationsområdet

I den nedenstående tabel fremgår de gældende honorarsatser for formænd og kommissionsmedlemmer (kun for 1. instans honoreres også juridiske og administrative sekretærer):

 Cirkulærebestemmelse

Sats pr. 1. april 2024

Pkt. 1, litra a (formænd)

5554,91 kr.

Pkt. 1, litra b (kommissionsmedlem)

2875,49 kr.

Pkt. 1, litra c (jur. sekretær)

4479,39 kr.

Pkt. 1, litra d (HK-sekretær pr. time)

241,87 kr.

 

Du kan læse mere om de gældende honorarsatser i transportministeriets cirkulære af 26. maj 2023 på dette link, og transportministeriets brev af 26. maj 2023 om det reviderede cirkulære på dette link.

 

Reguleringsprocenten med virkning fra 1. april 2024 omfatter også de honorarsatser, der gælder for bl.a. formænd og kommissionsmedlemmer for de kommunale taksations- og overtaksationskommissioner. Det samme gælder for bl.a. formænd og kommissionsmedlemmer for de statslige taksationskommissioner. Reguleringsprocenten for statsansattes lønninger reguleres to gange årligt hhv. den 1. april og 1. oktober i 2024. Du kan læse mere om reguleringsprocenten i staten her