Om os

Taksationssekretariatet blev etableret den 1. august 2015. Sekretariatet er administrativt en del af Trafikstyrelsen.

 

Taksationssekretariatets bidrager med juridisk og administrativ bistand til formændene for de 10 kommissioner. I forbindelse med sagernes behandling er medarbejderne alene underlagt den enkelte kommissionsformands instruktion. Denne hjemmeside indeholder information om vores arbejde og svar på de mest almindelige spørgsmål i vores typer af sager. Sekretariatet er en lille enhed på 10 medarbejdere. Vores opgave er at modtage og journalisere sager, planlægge forretningsdage, skrive udkast til kendelse og efterbehandle sagerne i samarbejde med formændene og kommissionsmedlemmerne inden den endelige kendelse kan sendes til parterne.

Vi sørger for afregning af honorarer og udlæg i forbindelse med en sags behandling af sekretariatets 10 kommissioner og de 15 kommunale taksationskommissioner.

De kommunale taksationskommissioners sagsbehandling har ikke noget med sekretariatet at gøre.

Organisationen

 

 
Læs mere

Kontakt

 

 

Læs mere

Ekspropriations- og Taksationskommissionerne (1. instans)

Taksations- og Overtaksationskommisionerne (2. instans)

Økonomi

Persondata

Digital post

Tilgængelighedserklæring