Lovstof

Nedenfor fremgår de relevante love og lovbekendtgørelser for taksationskommissionerne, der bistås af Taksationssekretariatet.

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom

Lov om offentlige veje m.v. Særligt lovens bestemmelser om ekspropriation og taksation i kapitel 10.

Bekendtgørelse af lov om vandløb

 

Senest opdateret 02-11-2023