Taksationssekretariatet berigtiger fakturaer for kommunale overtaksationskommissionssager

Publiceret 13-03-2023

Taksationssekretariatet er blevet opmærksom på, at fakturaer fra 2022 er fejlbehæftede - vi er i gang med rette op på fejlene.

Ved en beklagelig fejl er der siden 1. september 2022 og frem til og med medio marts 2023 viderefaktureret juridiske sekretærtimer på alle klagesager for de 7 kommunale overtaksationskommissioner. De berørte kommuner vil  inden udgangen af marts 2023 modtage en kreditnota på det forkerte fakturerede beløb til juridisk sekretærbistand. Evt. rykkere tilført fakturaerne kan der ses bort fra.