Ny hjemmeside giver mere åbenhed i sager om ekspropriation og taksation

Publiceret 25-04-2024

Fremover bliver det nemmere at finde ud af, hvordan sager om ekspropriation og taksation er faldet ud. Trafikstyrelsen har nemlig lanceret en ny onlineportal, hvor hundredvis af kendelser og afgørelser er frit tilgængelige.

Når der skal bygges veje eller laves større anlægsprojekter, kan det være nødvendigt at ekspropriere boligejere eller andre, der har en ejendom i området. Men det kan være svært for den enkelte at gennemskue, hvor meget man kan forvente i kompensation.

Derfor har Trafikstyrelsen lanceret Praksisportalen, hvor hundredvis af afgjorte sager om ekspropriation for første gang er gjort frit tilgængelige. Det fortæller Line Toftbjerglund Laursen, der er chef for styrelsens taksationssekretariat, som tager sig af klagesager om ekspropriation:

”Så kan alle for eksempel se, hvad der tidligere er givet i erstatning, hvis en landejendom skal rives ned for at gøre plads til en motorvej,” siger hun og fortæller, at målet er mere åbenhed:

”På denne her måde giver vi borgerne bedre muligheder for at finde ud af, hvor deres egne sager står, fordi de kan få vigtig viden uden at skulle hyre en advokat eller søge om aktindsigt.”

Mere end 300 ekspropriationssager fra de seneste tre år er indtil videre blevet anonymiseret og offentliggjort, og siden vil løbende blive opdateret med nye afgørelser.

Du kan besøge Praksisportalen her.